Kutatási projekt

Mikrohullámú energiaközlés folyamatos áramlású rendszerekben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Különböző anyagok (szennyvizek, élelmiszeripari melléktermékek, stb…) dielektromos viselkedésének (ε’; ε’’) vizsgálata a biológiai bonthatóság javítása céljából. Ezáltal az így előkezelt anyagok biogáz termelő képességének a javulása várható.

Kutatócsoportunk vizsgálja a hagyományos és a MAE módszerrel történő pektin-extrakció alkalmazhatóságát bogyósgyümölcsök préselési maradványai esetében. A mikrohullámú kutatásaink kiterjednek az élelmiszeriparban és a bio-hajtóanyag előállításban alkalmazható enzimes folyamatok intenzitásának növelésére. Kutatásaink egyik legfontosabb, a gyakorlatban jól hasznosítható eredménye, az élelmiszeripari szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának fokozására és a biogáz produktum növelésére alkalmas mikrohullámú kondicionálási módszer kidolgozása, amelynek előzetes eredményei alapján folytonos kezelést lehetővé tevő mikrohullámú kezelő és mérőrendszer fejlesztése. A mikrohullámú szennyvíziszap-kondicionálással kapcsolatos eddigi eredményeink alapján megállapítható, hogy a módszer, az iszapstruktúra kedvező megváltoztatásával, alkalmas az aerob biológiai lebonthatóság növelésére, valamint az élelmiszeripari eredetű szennyvíziszapok biogáz-kihozatali mutatóinak javítására.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

-pektin-extrakció alkalmazhatóságának vizsgálata bogyósgyümölcsök préselési maradványai esetében,

-mikrohullámú kutatások vizsgálata az élelmiszeriparban és a bio-hajtóanyag előállításban

-enzimes folyamatok intenzitásának növelése,

-élelmiszeripari szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának fokozása,

-biogáz produktum növelése,

-mikrohullámú kondicionálási módszerek kidolgozása

-folytonos kezelést lehetővé tevő mikrohullámú kezelő és mérőrendszer fejlesztése

- mikrohullámú szennyvíziszap-kondicionálás.