Kutatási projekt

Mezei őz állományok szaporulati teljesítményének vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az ivararány kérdésköre: Az ivararány kérdésének alapja a poligám fajokra jellemző ivari dimorfizmus, amely a szexuális szelekciónak alapja, és amely a környezeti hatásokra adott adaptációs válasz (alkalmazkodás) nemenkénti különbségében nyilvánul meg. Adott élőhelyen a megfelelő életmenet stratégia biztosítja a nagyobb rátermettséget, túlélést, szaporodási sikert. Az életmenet stratégia legalapvetőbb ismérvei (változói) az egyed születésétől a haláláig terjedő időszakban bekövetkező változásokkal jellemezhetők, pl.: növekedés üteme, testméret, ivarérés ideje, raktározásba fektetett energia, produkált utódok száma, nagysága. A szülők saját reproduktív sikerük növelése érdekében az aktuális környezeti feltételeknek megfelelően, az utódokba - azok ivara szerint eltérő mértékű - szülői ráfordítást fektetnek be. Ez esetenként a nőivarú, máskor a hímivarú utódokba kifejezettebb, ezzel befolyásolva azok túlélését és majdani szaporodási sikerüket. Az ivararány befolyásolásának lehetősége ismert a megszületés előtt is (szelektív termékenyülés, ivar szerint eltérő beágyazódás, méhen belüli versengés). Az őz szaporodási párkapcsolatát a poligámia alacsonyabb foka jellemzi, az ivari dimorfizmus testméret tekintetében kevésbé kifejezett, mint más szarvasféléknél (pl. gímszarvas), de a szexuális szelekcióhoz elegendő alapot szolgáltathat. Az embrionális diapauza ideje alatt és az implantáció körüli időszakban felvetődik az ivar szerinti szelekció lehetősége. Ennek vizsgálatához szükség van egy olyan eljárásra, amellyel a korai embriók ivara meghatározható, aminek a segítségével kiderülhet, hogy a méhen belüli veszteségek függenek-e az embrió ivarától, és ha igen, akkor az az anyaállat mely biológiai paramétereivel és milyen környezeti változókkal hozható összefüggésbe (ez azonban már egy újabb kutatási program célja lehet). Ehhez első lépés adaptálni az őzre a PCR (Polymerase Chain Reaction) eljárást, amelyet sikerrel használnak többek között egyes gazdasági állatfajoknál embriószexálásra.