Kutatási projekt

Lézer indukált plazma spektroszkópia


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Impulzusüzemű, nagy intenzitású lézerfény mintára való fókuszálásával bármilyen halmazállapotú minta lokálisan lebontható, és a minta felületén (belsejében) az abláció termékeiből mikroplazma hozható létre. Ezen mikroplazma emissziós spektrumának vizsgálata (akár távolról vagy terepen) is mennyiségi és minőségi analitikai kémiai információkat szolgáltat a mintáról. Ez a módszer a lézer indukált plazma (vagy letörési, „breakdown”) spektroszkópia (LIPS/LIBS), amely alkalmazása iránt az ipari felhasználók igen széles rétege érdeklődik az elmúlt kb. egy évtizedben. Kutatásaink elsősorban a módszer analitikai teljesítőképességének fokozása érdekében a több, kolineáris lézer impulzussal kivitelezett LIBS folyamatok (abláció, emissziós jellemzők, a plazma térbeli és időbeli jellemzés, stb.) vizsgálatára, megértésére irányulnak.