Kutatási projekt

Kozmológia


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Gyenge gravitációs lencsézés vizsgálata árapálytöltésű fekete lyuk környezetében. Ebből a célból általános, fókuszáló és szóró jellegű fényeltérítésre is alkalmazható lencseegyenletet levezetetése. Összehasonlítások elvégzése a Schwarzschild lencsézéssel. Kimutattam a különbözőségeket a tömeg ill. árapály dominálta esetekben, első és másodrendű pontossággal egyaránt. A tömeg dominálta esetben meghatároztam a képek helyzetét, nagyításait és a fluxusok arányát. Ez utóbbi mennyiség jelentősen eltér a Schwarzschild lencsézéshez viszonyítva. Amikor az árapálytöltés dominál, a képek száma és az optikai tengelyhez viszonyított helyzete hasonlóan változik a fekete lyuk jellemzőinek függvényében, mint a Schwarzschild téridőben, azzal a különbséggel, hogy az árapálytöltés és a tömeg előjele ellenkező szerepet játszik. A képek fényességeinek aránya a képek szögtávolságával hatványfüggvény kapcsolatban áll. A hatvány kitevője jelentősen eltér az árapálytöltésű ill. a Schwarzschild esetben. Ez az eredmény alkalmazható lehet a téridő szerkezetének meghatározására csillagászati megfigyelések segítségével.