Kutatási projekt

Környezeti katalízis


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Környezetszennyező komponensek NOx-ok, halogén tartalmú szerves vegyületek katalitikus lebontása mikro- és mezopórusos katalizátorokkal. A „zöld kémia” elveinek alkalmazása katalitikus folyamatokban.