Kutatási projekt

Kis- és középvállalkozások igényfelmérése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás célja feltárni, hogy milyen segítséget tud az egyetem nyújtani a kis- és középvállalkozásoknak (pl. az innovációban). Továbbá magába foglalja a jelenlegi kapcsolatok felmérését az egyetem és a vállalkozások között, valamint, hogy szükség van-e tanácsadásra, illetve tájékoztatókra.

 

Cél, tartalom, kapcsolat!

Célunk, hogy az élelmiszer-gazdaságban működő – elsősorban a Dél-alföldi Régió területén élelmiszer-ipari tevékenységet folytató – mikro-, kis- és középvállalkozások számára lehetőséget biztosítsunk a nemzetközi piacra való kilépéshez szükséges információk, készségek elsajátítására. Hangsúlyt szeretnénk helyezni a jogi, gazdasági, működési és marketing feltételek, lehetőségek különbözőségének, hasonlóságának megismerésére. Tevékenységünk során az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani:

a) tananyagfejlesztés,

b) a tananyag megjelentetése nyomtatott formában,

c) e-learning platform létrehozása a tananyag alapján,

d) tanfolyamok szervezése hagyományos és távoktatás (e-learning) formában,

e) kiállítás és konferencia szervezése.

 

Megoldandó probléma: Projektünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv 3.2.1.4. pontjában (Vállalati humánerőforrás fejlesztése) foglaltak megoldását kívánja előmozdítani, mely kimondja: „a vállalkozói kultúra fejlődését kívánjuk elérni a pályázati, vállalkozói ismeretek (beleértve a munkaügyi, munkabiztonsági jogszabályi környezet ismeretét is), üzletviteli, marketing-, pénzügyi, vezetési és HR-tanácsadási szolgáltatások, és mentorprogramok támogatásával, illetve az együttműködések és klaszterek kialakítását és működését elősegítő projektmenedzsment-szolgáltatások ösztönzésével” (ÚMFT, 79. old.).

 

A projekt indokoltsága: Az ÚMFT szerint: „A nemzetközi vállalatok nagy része hatékonyan alkalmazza a korszerű szervezési, vezetési módszereket, a kkv-k körébe tartozó vállalatok azonban ma még gyakran küzdenek ezek hiányával. A vállalati vezetők nem támaszkodnak kellőképpen a korszerű informatikai, vezetéstámogatási eszközökre. A kkv-k jelentős része nem képezi megfelelően a munkavállalóit, ami gátolja a termelékenység javulását.” (ÚMFT, 28. old.)

 

Az igény megalapozottsága: Az „élelmiszer-ipari vállalkozó-menedzser mérnök” elnevezésű szakunkon az elmúlt 10 évben nappali és levelező tagozaton több ezer menedzsert képeztünk. Ezen végzett hallgatóink túlnyomó része az élelmiszeriparban helyezkedett el. Tőlük rendszeresen kapunk visszajelzéseket az élelmiszereket előállító és forgalmazó mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetéről, terveiről és gondjairól.

A visszajelzések alapján úgy gondoljuk, hogy a Dél-alföldi Régióban működő vállalkozásoknak fontos kitörési pontja lehet az EU-tagságból származó előnyök és a határ menti helyzet kihasználása. Azaz ezen vállalkozásoknak érdemes mind az EU, mind a közeli nemzetközi piacokon (szerb és román) piaci szereplőként megjelenni. Azonban a vállalkozások az ehhez szükséges ismeretekhez – szervezett formában – nehezen jutnak hozzá. Mindezek miatt úgy gondoljuk, hogy komoly képzési igény merült fel a nemzetközi piacra lépéssel kapcsolatos ismeretek kérdéskörében. Szegedi képzőhelyként indokoltnak és fontosnak tartjuk ezen képzési igény kielégítését. Ezért szeretnénk a potenciális érdeklődőket összegyűjteni képzési és információs rendezvényeinkre.

 

Vállalkozói ismeretek, vállalkozói készség javítása: A versenyszférában jellemző, hogy a vállalkozók napi feladataikkal vannak elfoglalva, így kevés idejük és energiájuk jut az új ismeretek felkutatására, összegyűjtésére. Ebben szeretnénk segíteni különböző szakmaspecifikus kurzusainkkal, rendezvényeinkkel, melyeket az alábbi témacsoportok köré szervezzük:

– szabályozás az EU-ban, kisvállalkozások működése az EU-ban, versenyképesség, piaci lehetőségek

– specialitások Romániában és Szerbiában

– kisvállalkozások menedzsmentjének jellemzői

– az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás marketingje

– jogi ismeretek: fogyasztóvédelem és vámismeretek (Szerbia esetében)

– minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság

 

Célcsoport: magyarországi élelmiszereket előállító és forgalmazó mikro-, kis- és középvállalkozások, akik tevékenységüket egyrészt az EU (beleértve Románia), másrészt Szerbia piacaira is szeretnék kiterjeszteni, vagy ott meglévő jelenlétüket növelni kívánják.

 

A pályázati cél és az általánosan végzett tevékenység összefüggése: A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara (korábbi nevén Élelmiszer-ipari Főiskola) több évtizede az élelmiszeripar tudományos kutatásainak színhelye, ezen terület vállalkozóinak (élelmiszer-ipari vállalkozó menedzser szak) és mérnökeinek (gépész és technológus) képzését végzi. A kar hangsúlyt fektet a továbbképzésekre, az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megvalósítására, képzések szervezésére a versenyszféra több – nem csupán diplomásoknak szervezett – területén. Fontos számunkra, hogy használható tudással rendelkező kollégákat bocsássunk ki, és újabb piaci-gazdasági lehetőségek nyíljanak az érdeklődők számára.

 

Elérhetőségünk:
Cím:Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, 6724 Szeged, Mars tér 7.
Telefon:62/564-000 (központi szám) vagy 62/546-027 Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Fax:62/546-003
E-mail:galj@mk.u-szeged.hu

Kapcsolattartó:Dr. habil. Gál József e.docens