Kutatási projekt

Kertészeti növények mikroszaporítása


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az SZTE Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Kertészeti Intézetének laboratóriumában végzett munkánk során eddig számos, in vitro tenyészetekben korábban nem szereplő kaktuszfajnál sikerült gyökeres növényeket előállítanunk a tövispárnák (areolák) mélyén elhelyezkedő hónaljrügyek indukciójával: Cereus jamacaru, Lobivia tegeleriana, Melocactus salvadorensis, Rebutia sp., Rebutia spegazziniana. A kísérletek alapanyagául in vitro magvetésből származó, illetve felületi fertőtlenítéssel előkészített csíranövényeket egyaránt felhasználtunk. A növény habitusától függően hossztengelyükre merőleges vagy azzal párhuzamos darabolással feldolgozott donor hajtásokat benzil-aminopurinnal és naftil-ecetsavval kiegészített MS táptalajon inkubáltuk. A járulékos hajtások gyökereztetését hormonmentes vagy naftil-ecetsavval kiegészített MS táptalajon végeztük. Kísérleteink során vizsgáltuk mind az indukciós, mind a gyökereztető táptalaj makro-, mikroelem és vitamin- és hormonkoncentrációjának hatását a hajtás-kihozatalra, illetve a gyökeresedési hányadosra. Az egy explantátumon fejlődő sarjak átlagos mennyisége az eddig vizsgált fajoknál 2,2 - 4,7, a gyökerezési hányados 80 - 100% között volt. A táptalaj-összetétel módosításával, sikerrel csökkentettük a kiültetésre alkalmatlan vitrifikált sarjak arányát, illetve egyes fajoknál sikerült elérnünk a kezdetben vitrifikált sarjakból normál habitusú növények regenerálását. A L. tegeleriana mikroszaporítása során szerzett tapasztalatainkat modellnek tekintjük a Lobivia nemzetség többi faja számára is, melyek egyikénél sem ismerünk in vitro tenyészetekről szóló beszámolót. A szomatikus növény – sejt – növény rendszer kialakítását e fajnál sikerült megoldanunk. Az MS táptalajt ezekben a kísérletekben a 2,4-D és a kinetin különböző kombinációival egészítettük ki. A pozitív eredmények ellenére, itt további megoldandó feladat a növényregeneráció hatékonyságának javítása. A kaktuszok mellett egyéb dísznövény fajok mikroszaporításával is foglalkozunk. Ezek közül kiemelendők az Ajuga reptans, Catharanthus roseus, Petunia hybrida, Saintpaulia ionantha fajoknál elért eredményeink.