Kutatási projekt

Karotin bioszintézis tanulmányozása gombákban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A karotinoid típusú pigmentek egészségre gyakorolt kedvező hatása miatt, egyre növekvő igény mutatkozik a biológiai, azon belül is a mikrobiológiai forrásból származó vegyületek előállítása iránt. A járomspórás gombák (Zygomycetes) kiemelkedő jelentőségűek a karotinoid bioszintézis és a folyamat genetikai hátterének kutatásában. A kutatás célja, hogy megvizsgáljuk, a karotintermelő modellszervezetként használt Mucor circinelloides és más járomspórás gombák alkalmasságát termelő szervezetként való hasznosításra, ennek érdekében elemezzük a bioszintézis genetikai hátterét és fiziológiai feltételeit, illetve a későbbi kutatásban felhasználható törzseket és módszereket dolgozzunk ki. Célkitűzéseink a következők: a karotinoid bioszintézis és szabályozás molekuláris és genetikai hátterének tanulmányozása; új karotinoid-fajták termelésére képes törzsek létrehozása-jellemzése, illetve létrehozásuk feltételeinek tanulmányozása; új karotintermelő gombák felkutatása-jellemzése; a törzsnemesítéshez, a termelő mikrobák jellemzéséhez és a karotinoid tartalom elemzéséhez szükséges eljárások kidolgozása. A végső eredmény egy módosított, részletesen jellemzett törzspark, melynek tagjai megfelelő mennyiségben termelnek különböző karotinoidokat és xantofillokat. Reményeink szerint olyan törzseket és eljárásokat is sikerül kidolgozni, melyek a későbbi, a karotinoid termelés megvalósítását célzó gyakorlati fejlesztésekben is felhasználhatók lesznek.