Kutatási projekt

Kapcsolati marketing vizsgálata a B2B piacon


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A szervezetek közötti kapcsolat vizsgálata az utóbbi mintegy 30 évben egyre nagyobb figyelemnek örvend a marketing irodalomban. A kutatás az elmúlt időszakban elsősorban a marketingorientáció átalakulásával, a kapcsolatok szerepének mérésével foglalkozott, különös tekintettel a trendi kapcsolattartási technológiák és stratégiák jelentőségének mérésére, amelyre kérdőíves kutatások során került sor. A kapcsolati marketing egyik legismertebb elméleti megközelítése az IMP group nevéhez fűződik, amelynek hazai Hunarian IMP csoportjában intézetünk tagjai is részt vesznek (Hetesi Erzsébet, Révész Balázs és Vilmányi Márton személyében). A HIMP csoport egyik aktuális tevékenysége, hogy egy nemzetközi kutatócsoporttal együttműködésben az egészségügy területén megvalósításra kerülő építési beruházások (kórház építések) keretében vizsgálja az innováció és a fenntarthatósági szempontok terjedésének, tér nyerésének útvonalát az egyes érintett felek kapcsolatrendszerének vizsgálata révén. Ez a kutatás esettanulmány jellegű megközelítéssel, kvalitatív módszertan alkalmazása mellett indult el 2015-ben és várhatóan egy ún. COST action nemzetközi pályázat támogatásával folytatódik az eljövendő években.