Kutatási projekt

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

E kutatási téma legfontosabb részterületei az alábbiak: 1. A jogvédelem gyakorlati aspektusai: a szabadság, a biztonság, és a jog érvényesülésének térsége 2. Polgári igazságügyi együttműködés 3. Polgári eljárásjogi harmonizáció lehetősége és szükségessége 4. Elsődleges jogforrási háttér 5. Másodlagos jogforrások 6. Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben 7. Egységes igazságügyi térség Európában 8. Hogyan tovább: jogközelítés vagy jogegységesítés? 9. A jövő útja az igazságügyi együttműködésben: e-Justice, elektronikus igazságszolgáltatás