Kutatási projekt

Időbontott spektroszkópia


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A hagyományos spektroszkópiában olyan anyagokat vizsgálnak, melyek állapotai a vizsgáló fény időtartamától jelentősen hosszabb élettartamúak. Az időfelbontásos spektroszkópia segítségével olyan állapotokról tudunk pillanatfelvételeket készíteni, melyek időben nagyon rövid élettartamúak. Az eljárás lényege, hogy egy pumpának is nevezett impulzussal az anyagot valamilyen gerjesztett állapotba hozzuk, majd ezen gerjesztéshez képest különböző időpillanatokban „teszteljük” az anyagot egy un. próba impulzussal. Az eljárás során a próba impulzus tulajdonságaimabn (amplitúdó, fázis, stb.) bekövetkezett változások alapján következtethetünk az anyag pillanatnyi állapotára. A területnek mind alap- mind alkalmazott kutatási jellege van. Az előbbire példa kétatomos molekulák disszociációjának feltérképezése vagy éppen befagyasztása, az utóbbira a belső égésű motorokban lejátszódó égési folyamat nyomonkövetése.