Kutatási projekt

Gravitációs lencsézés


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Gyenge gravitációs lencsézést vizsgálata árapálytöltésű fekete lyuk környezetében. A képek helyzetének, nagyításainak és a fluxusok arányának meghatározása. A képek fényességeinek aránya a képek szögtávolságával hatványfüggvény kapcsolatban áll, a kitevő jelentősen eltér az árapálytöltésű ill. a Schwarzschild esetben. Ez az eredmény alkalmazható lehet a téridő szerkezetének meghatározására csillagászati megfigyelések segítségével