Kutatási projekt

Gravitációs dinamika


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás célja a galaktikus forgásgörbékben eddig sötét anyagnak tulajdonított gravitációs effektusok brán elméleti tárgyalasa. A galaxis centrumához közel a rotációs sebesség a sugárral együtt növekszik, majd közelítőleg konstans értékre áll be. A galaxisok forgásanak vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy pusztán a látható, “világító” anyag mennyisége nem elegendő a rotációs görbe profiljának kielégítő magyarázatához. A jelenlegi asztrofizikai modellekben a galaxis össztömegének nagyobb hányadát az ún. sötét anyag teszi ki, azonban direkt, megfigyelésekből származó bizonyíték erre a hipotetikus anyagfajtára eddig nem ismert. Kutatómunkám során HSB és LSB galaxisok sebesség profiljait illesztettük a kombinált barionikus és brán modell segítségével, s arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a Weyl folyadék képes e megmagyarázni a megfigyelt dinamikát. A HSB galaxisok esetén a szakirodalomban olyan forrást kellett találni, ahol a vizsgálni kívánt galaxisra a spektroszkópiai adatok mellett fotometriai adatok egyaránt rendelkezésre álltak, mivel első lépésben a fotometriai adatok illesztéséből állítottuk be a barionikus rész parameter értékeit. Modellünk képes magyarázatot adni arra, hogy a galaxis centrumától távolodva egy adott sugár után miért áll be konstans értékre a rotációs sebesség, továbbá megmutattuk, hogy az eddig sötet anyag bevonásával reprodukált galaktikus rotaciós görbék, tisztán geometriai effektusokkal is magyarázhatók.