Kutatási projekt

Georadar és alkalmazási területei


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Georadar technológia az utóbbi 10-20 évben robbanás-szerű fejlődésen esett át, melynek következtében igen széleskörű alkalmazássá vált a felszín alatti térképezésben, sekély-földtani vizsgálatokban. A radarhullámok kibocsátását követően a felszín alatti üledékrétegek határvonaláról és különböző eltemetett tárgyak felszínéről eltérő visszaverődések észlelhetők. Az észlelési mélység és az észlelési felbontás frekvencia-függő, és egymással fordított arányban áll. Alkalmazási mélység 0-50 m. Alkalmazási terület: - sekélyföldtani térképezés - környezetvédelmi vizsgálatok: folyékony és szilárd szennyezők térképezése - talajvíz vizsgálatok - közmű térképezés, üregvizsgálat - régészeti felderítés