Kutatási projekt

Gazdaságetika- Kultúra -gazdaság


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kultúra fontos részét képező vallásos világnézet hatással van a gazdaságra is. Már a Max Weber-i elemzés rámutatott erre . A protestáns vallás magyarországi gazdasági szerepét dolgozta ki Kovács György magas színvonalú PHD értekezésében. Botos Katalin pedig számos tanulmányban elemezte a világvallások gazdasági szerepét, a keresztény társadalmi tanítást, a katolikus egyházfők szociális enciklikáit, összefüggésben a gazdasággal. A jelen kutatás külön figyelmet fordít a demográfiai kérdésekre, mintegy folytatásaként az idősödéssel kapcsolatos vizsgálatokra. a kutatás nemzetközi konferencia-kötetben kerül publikálásra