Kutatási projekt

Fűszerpaprika őrleményben a zöld részek (csuma, szár, levél, biológiailag éretlen termésfal) arányának kimutatási lehetősége


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Megvizsgáltuk, hogy a fűszerpaprika őrlemény étolajos extraktumának színingerét miként befolyásolja a zöld részekből, nevezetesen a biológiailag éretlen termésfalból, csumából, esetleg szárból, levélből származó klorofil mennyisége. Modell kísérlet sorozattal állítottunk be különböző mennyiségű zöld részeket tartalmazó fűszerpaprika őrlemény mintasorokat. Kísérleti parcellán termelt Meteorit fajta fűszerpaprikából, biológiailag érett és utóérlelt csuma nélküli bogyókból készült őrlemény volt a kontroll. Az éretlen csumás zöld bogyóból készült őrleményt 50%-ig ismert mennyiségben adagoltuk a kontroll őrleményhez az olajos extraktum készítése során Az őrlemények olajos extraktumát az előző fejezetben ismertetett módon készítettük rögzített kontroll-őrlemény/ étolaj (Floriol napraforgó) aránynál, melegítéssel, keveréssel, ülepítéssel. Az extraktumok színingerét 1cm rétegvastagságnál, fehér háttér alkalmazásával, színmérő műszerrel, a CIEL*a*b* színkoordinátákkal adtuk meg. A színmérés során rögzítettük a minták reflexiós spektrumait is a 400-700 nm intervallumban. A zöld részek mennyiségének növekedésével az olajos extraktum reflexiós spektrumának alakja 630nm és 700nm között szisztematikusan változik. E hullámhossz intervallumon belül két konkrét hullámhosszon mért reflexió érték hányadosából egy becslő egyenlettel az őrlemény színezékeinek zöld aránya jól becsülhető (R2=0,982). A fűszerpaprika őrlemény olajos extraktumának színingere változik a zöldrészek mennyiségének növekedésével. Ezt a CIE L*a*b* színkoordináták és az őrlemény zöld részaránya közötti szoros lineáris összefüggésekkel mutattuk ki. Mindhárom koordináta csökken a zöldarány növekedésével, ami vizuális bírálat szerint azt jelenti, hogy a zöldarány növekedése, változatlan karotinoid színezék (ASTA érték) mellett is csökkenő színintenzitást és egyben sötétedést, megjelenésében barnulást eredményez az olajos extraktumok színében. 1% zöldrész arány az őrlemény olajos extraktumának színét kb. 0,3 színkülönbség egységgel változtatja a kontrollhoz képest. A vizuális érzékelhetőség határa 1.00 színkülönbség. Ezt figyelembe véve 3% feletti zöldrész eredményez az extraktum színében éppen érzékelhető kedvezőtlen irányú változást.