Kutatási projekt

Funkcionál analízis


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az elmélet kiépítésében úttörő szerepet játszott a szegedi egyetem nemzetközi hírű professzora, Riesz Frigyes. Tanítványával, Szőkefalvi-Nagy Bélával írt Funkcionálanalízis könyvük a terület egyik alapvető monográfiája, melyet minden világnyelvre lefordítottak. Szőkefalvi-Nagy Béla fő kutatási területéhez azok az operátorok tartoznak, amelyek nem növelik meg a vektorok hosszát. Ciprian Foias-sal együtt dolgozták ki ezen kontrakciók gazdag és széles körben alkalmazott elméletét. Szőkefalvi-Nagy Béla tanítványaként Kérchy László kutatási érdeklődése is a Hilbert terek operátoraira, ezen belül is leginkább a kontrakcióelmélet továbbfejlesztésére irányul. Vizsgálataiban fontos szerepet játszanak a kontrakciókhoz aszimptotikus módon társított izometriák.