Kutatási projekt

Fotoiniciált topotaktikus reakciók réteges kettős hidroxidokban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Nanoreaktorként nem természetes réteges kettős hidroxidokat használunk, főként azért nem, mert ezek nem kellően tiszták, hanem mi készítjük őket. Választásunk a Ca(II)Fe(III) kettős hidroxidra esett, mert ennek szintézisére már a korábbiakban kidolgoztunk egy jól használható eljárásrendet, és a kapott anyagot széles körűen jellemezni tudjuk. A nanoreaktor reaktánsai szubsztituált akrilsav anionok. Ezekről a vegyületekről közismert, hogy képesek fotoiniciált (2 2) topotaktikus szilárdfázisú reakcióban részt venni, azaz ha kellően közel vannak egymáshoz, akkor képesek dimerizálódni, és így egy négytagú, szubsztituált karbociklust létrehozni. Ha nincs irányító anyag, afféle templát, akkor a szubsztiutensek térállása közel véletlenszerű, ha azonban a reakciót térben behatárolt környezetben játszatjuk le, akkor az átalakulás szelektívvé válhat. Ilyen templát a réteges kettős hidroxid, a réteges szerkezet kikényszeríthet alakszelektivitást. A kutatások jelenleg is folynak, azt már tudjuk, hogy az interkaláció sikeres volt, és megfelelő frekvenciájú fényforrás segítségével ki tudtuk váltani a dimerizációt sok akrilsavszármazék esetén. A termékek sztereokémiai vizsgálata még folyik.