Kutatási projekt

Fluviális geomorfológia, hidrológia, hidrogeográfia


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Alsó-Tisza vidék vízfolyásainak fejlődése az utóbbi 10000 évben, az utóbbi 1-2 évszázadban, illetve napjainkban kormeghatározási módszerek, térképi adatok, közvetlen mérések alapján. A vízfolyások hosszú távú változásaiból következtetni lehet a klimatikus, illetve tektonikus hatások intenzitására. Az utóbbi 1-2 századra visszanyúló elemzések segítségével a vízfolyások antropogén beavatkozásokra adott válaszait lehet felmérni. A jelenleg folytatott felmérések segítségével az árvízi kockázatot befolyásoló morfológiai tényezők feltárására nyílik mód.