Kutatási projekt

Fitoremediáció (szennyezett talajok tisztítása növényekkel)


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A fitoremediációnak több technikáját is megkülönböztetjük az eltávolítás mechanizmusa alapján. A fitodegradáció esetében a növény maga, vagy a rizoszféra közreműködésével elbontja, mineralizálja a biodegradálható vegyi anyagokat. A rizofiltráció lényege, hogy a növények gyökérzete és a gyökérzónában élő mikroorganizmusok együttműködve kötik meg, szűrik ki és bontják le a vízben található szennyezőanyagokat. Így elsősorban szennyvizek, csurgalék vizek kezelésére alkalmas módszer. A fitostabilizáció során a szennyezőanyagot tűrő növényekből álló takaróréteg fizikai jelenlétével akadályozza meg a szennyezett talaj levegőbe (csökkenti az eróziót és a deflációt) valamint felszíni és felszín alatti vizekbe való bejutását. A fitoextrakció folyamatában a növények a gyökérzetükön felveszik, majd valamely szövetükben felhalmozzák a szennyezőanyagokat, elsősorban nehézfémeket. Ez történhet passzív fitoextrakcióval, ahol a gyorsan fejlődő nagy biomassza tömeget adó (pl. nyárfa, fűzfa hibridek) ún. hiperakkumuláló fajokkal (növény hajtásában a fémkoncentráció meghaladja az 1000 ppm szárazanyag értéket) ültetjük be a szennyezett területet. Egyes estekben megoldás lehet a másik ún. indukált fitoextrakció is, amikor is kelátképzők talajba juttatásával megnövelik a fémek mobilitását és ezáltal növényi felvehetőségüket is. A kelátok (sajátos szerkezetű összetett vegyületek, melyek kötetlen elektronpárral rendelkeznek és ezáltal a fémionokkal igen nagy stabilitású komplexet tudnak képezni) pH változtatásával járó tulajdonságuk, hogy a fémeket könnyen vizes oldatba tudják vinni, így a talajba juttatva a fémek mobilitását azonnal megnövelik, és ezáltal a növényi felvehetőséget sokszorosára emelik. Különböző kelátokkal más és más fémcsoportok mobilizálhatóak. A kelátos kezelést kifejlett növényeken kell végezni, majd a kezelést követően a szennyezett biomasszát 2-3 nap múlva el kell távolítani a talajból. Alkalmazásuk előnye a természetbe történő kihelyezésének lehetőségében rejlik, amelyet viszonylag gyors bomlásuk (kb. 3 nap) tesz lehetővé. A fitoremediációs talajtisztítási módszerek legfőbb előnye a kisebb költség (megtakarítjuk a talaj kitermelési és elszállítási költségeit). Hátrányt jelent viszont a hosszú kezelési idő és a keletkező növényi anyag megfelelő feldolgozásának technikája.