Kutatási projekt

Filogenetikai és taxonómiai vizsgálatok különböző gombacsoportokban, molekuláris diagnosztikai eljárások kifejlesztése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Filogenetikai és taxonómiai vizsgálatok különböző gombacsoportokban, molekuláris diagnosztikai eljárások kifejlesztése. A témával kapcsolatos kutatások átfogó mikroszkópos, fiziológiai és molekuláris (DNS szekvencia analízis) vizsgálatokkal igyekszik tisztázni különböző gombacsoportok (pl. Zygomycetes, Mortierellales, Mucorales, Bipolaris, egyes bazídiumos gomba taxonok) filogenetikai viszonyait és a csoportot alkotó taxonok más gombacsoportokhoz fűződő kapcsolatát, valamint a vizsgált csoportok evolúcióját. Az egyik legfontosabb terület a járomspórás gombák filogenetikája, e kevéssé vizsgált, ugyanakkor rendkívül fajgazdag, nagy fiziológiai és ökológiai diverzitást mutató fonalas gomba csoport részletes elemzése értékes információt szolgáltathat a későbbi új bioaktív metabolitok és enzimaktivitások felfedezését célzó alap- és gyakorlati kutatások számára. A kutatási program megvalósítása jó kiindulási alap egy a járomspórás gombák kutatását célzó európai hálózat létrehozásához.