Kutatási projekt

Fényindukált konformációváltozások fénnyel gerjeszthető fehérjékben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kromoproteidekben (pl. fotoszintetikus reakciócentrumfehérjék, rhodopszinok, stb.) a fénnyel való gerjesztés után jellemző fotokémiai/-fizikai folyamatok játszódnak le. Ezeknek a fehérjéknek alapvető szerepük van az élő rendszerekben, akár az energiaátalakítás/-tárolás (fotoszintézis), akár információszerzés (fényérzékelés) szempontjából, vizsgálatuk, kutatásuk tehát igen fontos. A folyamatok kinetikai, termodinamikai leírása azonban különböző okok miatt korlátokba ütközhetnek. 1) Az igen gyors intermedier, tranziens termékek megfigyelése, azok jellemzése sokszor nem egyszerű, termodinamikai paramétereik leírása pedig éppenséggel lehetetlen a klasszikus módszerekkel. 2) Sokszor a paraméter meghatározásához valamilyen fizikai jellemző hőmérsékletfüggését kell vizsgálni, ami a kiértékelést bonyolulttá teszi, hiszen maga a termodinamikai paraméter is hőmérsékletfüggő. 3) A hagyományos optikai spektroszkópia nem használható, mert pl. „spektrálisan csendes” konformációváltozás történik. Az altalunk alkalmazott (meghonosítani kívánt) „tranziens grating” technika ezeket a problémákat kiküszöböli.