Kutatási projekt

Eukarióta génműködés szabályozás


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kromatin szerkezetét módosító mechanizmusok és a következményeik megismerését célzó vizsgálatok ezért a génműködés alapvető kérdéseire irányulnak, és eredményeik a differenciáció, az őssejt kutatás, valamint a daganat képződés molekuláris hátterének megértését ígérik.  A Kromatin csoport hiszton fehérje komplexek működésének jellemzésével vizsgálja, hogy milyen hatással van egyes hiszton oldalláncok módosítása gének csoportjainak működésére. Jellemzik a hisztonok különböző típusú oldalláncait acetilációval, foszforilációval, metilációval módosító, valamint a nukleoszómákat eltávolító fehérje komplexek egymással összehangolt működését. A feltett kérdésekre a csoport Drosophila és humán sejteket alkalmazó kísérleti rendszerek vizsgálatával kíván válaszokat nyerni.