Kutatási projekt

ENSZ szerepe a XXI. században


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás arra irányul, hogy feltárja a nemzetközi jog fejlődésének irányait, a 21. század elején megfigyelhető és várható trendeket. Az ENSZ létrejötte óta az univerzális nemzetközi szerződések köre jelentősen kibővült, számos témában született globális szabályozás. Mindezek mellett azonban a nemzetközi jog elaprózódása („fragmentálódása”) is megfigyelhető, rendkívül összetett regionális és partikuláris együttműködési rendszerek alakultak ki. A nemzetközi rendszer és világrend alapjait meghatározó elvek azonban válságban vannak, 1945 óta nem sikerült ezek részletszabályait, univerzális értelmezésüket kidolgozni.