Kutatási projekt

Eljárás nemzetközi bíróságok előtt


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

E kutatási téma legfontosabb részterületei az alábbiak: 1. A nemzetközi bíráskodás kialakulása, jogtörténeti kérdések. 2. A nemzetközi bíráskodás jogelméleti alapjai, dogmatikai kérdések. 3. A jogalkalmazás folyamata. A jogértelmezés jelentősége a nemzetközi bíróságok előtti eljárásban. 4. Vitarendezés a nemzetközi szervezetekben. 5. A nemzetközi bíróságok típusai, hatáskörei 6. A nemzetközi bíráskodás tapasztalatai. 7. Az ILO tribunal – felépítés, szervezet és működés. 8. A gazdasági szervezetek bíráskodása, különös tekintettel az EFTA-ra. 9. Az Európai Unió bírósági rendszere. 10. Az Európai Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati törvényszék szervezete és működése. 11. Eljárási típusok az uniós bíróságok előtt. 12. A tagállami bíróságok és az Európai Bíróság közötti együttműködés – az előzetes döntéshozatali eljárás. 13. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének gyakorlati kérdései és az eljárásra jogosult bíróságok. 14. Az előzetes döntéshozatali eljárás tapasztalatai Magyarország csatlakozása óta.