Kutatási projekt

Élelmiszeripari kis- és középvállalkozások fejlesztése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az élelmiszer-gazdaságban működő – elsősorban a Dél-alföldi Régió területén élelmiszer-ipari tevékenységet folytató – mikro-, kis- és középvállalkozások számára lehetőséget biztosítanak a nemzetközi piacra való kilépéshez szükséges információk, készségek elsajátítására. Hangsúlyt helyeznek a jogi, gazdasági, működési és marketing feltételek, lehetőségek különbözőségének, hasonlóságának megismerésére. Tevékenységük során az alábbi feladatokat kívánják megvalósítani: a) tananyagfejlesztés, b) a tananyag megjelentetése nyomtatott formában, c) e-learning platform létrehozása a tananyag alapján, d) tanfolyamok szervezése hagyományos és távoktatás (e-learning) formában, e) kiállítás és konferencia szervezése.