Kutatási projekt

DNS hibajavítás és a tumorgenezis kapcsolata


PROJEKT KEZDETE

2014-04-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Kutatócsoportunk elsődleges fókusza a kettős szálú DNS törés során kialakuló celluláris válaszok feltérképezése. A kettős szálú DNS törés az egyik legveszélyesebb DNS sérülés, mivel a hiba érinti mindkét DNS szál integritását, így nagy valószínűséggel vezet transzlokációkhoz, ami megnöveli a rákos folyamatok kialakulásának esélyét. Célunk olyan új fehérjék és hibajavítási lépések azonosítása, amelyek segítik a DNS károsodások eltávolításának lépéseinek megértését. Célunk a hibajaítási folyamtok megértése mellett olyan új tumorterápiás targetek azonosítása, amelyek hatékonyabb daganatkezeési eljárásáok kifejlesztéséhez nyújthatnak segítséget. Továbbá a kutatócsoport eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan befolyásolja DNs régió környezete DNS törések kialakulását és javítási sebességét, ezáltal a kromoszómális átrendeződések valószínűségét. A folyamat kulcs fehérjéinek azonosítása segítheti új rákellenes terápiás célpontok azonosítását, ezáltal új gyógyszerek kifejlesztését is.