Kutatási projekt

Dióda lézeres atomspektroszkópia


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A dióda (félvezető) lézer fényforrásokkal kivitelezett spektroszkópiai eljárások ma a legkorszerűbbek közé tartoznak a szelektív analitikai spektroszkópiai módszerek között. A közeli UV-től a NIR tartományig terjedő régióban számos molekula és atomspektroszkópia módszer teljesítőképessége jelentősen megnövelhető, új jelfeldolgozó, zajcsökkentő és detektálási eljárások valósíthatók meg (pl. modulációs és háttérkorrekció eljárások), illetve jelentős gyakorlati előnyök érhetők el (költséghatékony, hosszú élettartamú működés, kompakt mérőrendszerek, stb.), ha a módszer megvalósításához dióda lézer fényforrást alkalmazhatunk. Saját, ide vonatkozó alapkutatásaink elsősorban a láng és induktív csatolású plazma atomforrásokban megvalósított, dióda lézeres gerjesztésű atomabszorpciós és atomfluoreszcencia spektroszkópia jellemzőinek, folyamatainak vizsgálatára, valamint a hangolható dióda lézerekkel megvalósítható, molekulák detektálására alkalmas szenzorok kifejlesztésére irányulnak.