Kutatási projekt

Dél-Alföld pókközösségeinek vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Pókközösségek szerkezetének, összetételének feltárása, a pókfajok elterjedését befolyásoló élőhely- és tájléptékű változók azonosítása. Élőhely léptékű vizsgálatok esetén az eltérő vegetációjú (heteromorf) élőhelyek faunájának összehasonlítása történik, pl. buckafelszíni és buckaközi gyepfoltoké.  Míg tájléptékű vizsgálatok esetén a vizsgált élőhelyet körülvevő élőhelyek (táj) különböző paraméterei pókközösségek fajszámára faj-összetételére gyakorolt hatását vizsgálom.  A mintavételt elsősorban a Duna-Tisza közi Homokhátságon, a Dél-alföldi szikes gyepeken és a Tisza-menti élőhely-komplexeken végzem. Eredményeim alapján meghatározható a természetes és természet-közeli élőhelyek pókközösségeinek összetétele, így az eredmények természetvédelmi célú felhasználása lehetséges.