Kutatási projekt

D típusú ciklinek szerepének vizsgálata a keratinocita sejtciklus szabályozásában


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A sejtciklust szabályozó ciklinek között egyedül a D típusúak azok, melyeknek különböző izotípusai ismertek. Korábbi vizsgálatokból tudjuk, hogy a keratinociták sejtnyugalmi állapotából a sejtciklusba való indukcióját erős α5 integrin kifejeződés előzi meg. Ez alapján feltételezhető, hogy az α5 integrin részt vesz a keratinocita proliferáció szabályozásában. Vizsgálatainkkal arra keresünk választ, vajon a D típusú ciklinek a keratinocita sejtciklus különböző sejtciklus fázisaiban (G0-G1/S illetve G1/S tranzit) és a pikkelysömörös tünetes, tünetmentes és egészséges epidermiszben különbözőképpen fejeződnek-e ki, illetve arra, hogy az α 5 integrin szabályozza-e a D típusú ciklinek kifejeződését.

Megmutattuk, hogy a D ciklin izotípusoknak különböző szerepe van a keratinocita sejtciklus szabályozásban, valamint azt is kimutattuk, hogy expressziójuk emelkedett pikkelysömörben. A D1 ciklin és az α5 integrin közötti szabályozási folyamatok meglétére utal az a kísérleti eredményünk, miszerint az α5 integrin neutralizáló ellenanyaggal történő blokkolása HaCaT keratinocitákban a D1 ciklin expressziójának csökkenéséhez vezetett.

A D típusú ciklinek keratinocita sejtciklus szabályozásban betöltött szerepének további vizsgálata céljából a D ciklineket (D1, D2 és D3) egyesével és együtt is csendesítettük HaCaT sejtekben. Eredményeink szerint egy D ciklin csendesítése nem okozott morfológiai változásokat a keratinocitákben, míg a ciklinek párosával történő vagy együttes csendesítése a sejtek G2/M fázisban való megrekedését okozta és sokmagvú sejtek megjelenéséhez vezetett. A dupla és tripla D ciklin csendesítések okozta génexpressziós változásokat valós idejű RT-PCR kísérletekben vizsgáltuk, melyben azt találtuk, hogy a tripla D ciklus csendesített sejtekben a Ki67 mRNS expressziója nagymértékben lecsökkent. Ez arra utal, hogy a D ciklinek és a Ki67 molekula között szabályozási kapcsolat van. Másrészt, ha a Ki67 mRNS expresszióját csendesítettük HaCaT sejtekben, a D ciklinek expressziójának csökkenését és ugyancsak sokmagvú sejtek megjelenését tapasztaltuk. Mindezek az adatok arra utalnak, hogy a D típusú ciklineknek nem csak az eddig már feltárt G0-G1/S fázis átmenet szabályozásában van szerepe, hanem a Ki67 molekulára való hatásán keresztül a mitózist is befolyásolja. Habár a Ki67 molekula egy jól ismert proliferációs marker, nem sokat tudunk mindeddig a konkrét funkciójáról. A sokmagvú sejtek megjelenése Ki67 csendesítés következtében arra utal, hogy ennek a molekulának szerepe lehet a mitózis szabályozásában. Eredményeink arra utalnak, hogy a keratinocitákban létezik egy regulációs kapcsolat a Ki67 molekula és a D típusú ciklinek között, és mindennek fontos szerepe van a keratinociták mitózisának szabályozásában.