Kutatási projekt

Büntetési elméletek


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Büntetési elméletek vizsgálata egyes meghatározó képviselőik munkássága fényében. A büntetési teóriákkal való foglalkozás az 1980-as évtized közepétől kezdődően nem kap(ott) hazánkban kiemelt hangsúlyt. Emiatt is e témakör ismételt át-/újragondolása szükséges. Ennek keretében az abszolút (megtorló) büntetési teóriához kapcsolódó megtorlási elméletek bemutatása a kutatás egyik célja. A negatív generális prevenció teóriájával összefüggésben fő reprezentánsa (Anselm von Feuerbach) büntetőjogi / büntetési elméletének forrásfeldolgozó áttekintése szintén cél. Az abszolút és a relatív (megelőző) elméletek közötti különbséget áthidalni igyekvő pozitív generálprevenció teóriája ma az uralkodónak tekinthető büntetési elmélet több európai országban. E teória áttekintő bemutatása indokolt hazánkban is. Hasonlóképp a különböző jellegű egyesítő teóriák vizsgálata is a kutatási projekt részét képezi.