Kutatási projekt

Biológiailag aktív vegyületek rögzítése vezető polimerekben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Ezen a területen különböző biológiai aktivitású vegyületet (enzimet, mediátort stb.) rögzítünk vezető polimer környezetben, aktivitásuk megtartása mellett. A biokémia vegyületeinek gazdagsága újabb és újabb lehetőséget kínál a polimerek specifikussá tételére, az alkalmazók körében pedig kimeríthetetlen az erre való igény. A bioszenzorként való alkalmazás különösen ígéretes, hiszen biológiailag aktív vegyületek (pl. enzimek) elektromosan vezető környezetbe való rögzítésével, koncentrálásával hatékonyabban hasznosíthatók az elektrokatalízisben. Mivel így az enzimek már gyakorlatilag az elektródfelületen vannak, nem ütközünk abba a gyakori problémába, hogy az oldatból az elektronforrás felületéhez jutás kis hatékonysága meggátolja az elektronátadást.