Kutatási projekt

Az Európai Unió versenyjoga


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

E kutatási téma legfontosabb részterületei az alábbiak: 1. A gazdasági verseny 2. A versenyjog szabályozási területei 3. Versenyjogi jogforrások 4. Versenyjogot alkalmazó intézmények az EU-ban 5. Versenykorlátozó megállapodások 5.1 Az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésének tényállási elemei 5.2 Az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdése megsértésének jogkövetkezményei 5.3 Egyedi mentesítés és a kivételi rendszer; csoportmentességek 5.4 A versenykorlátozó megállapodások csoportosítása 6. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés 6.1 Az EUMSz. 102. cikke 7. A 101. és 102. cikkek alkalmazása – eljárásjogi kérdések 8. Fúziókontroll 9. Kereskedelmi jellegű állami monopóliumok, különleges státuszú és állami vállalatok 10. Állami támogatások