Kutatási projekt

Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

a) Az Európai Bíróság jogértelmezésének alapvető vonásai. Ezen belül már egy új szempontrendszert kidolgozására került sor a Bíróság ítéleteinek elemzésére, mely alkalmas lehet a bírói jogértelmezési folyamatok leírására szolgáló jelenlegi, és nem kellően adekvát fogalomrendszert felváltani. b) Az uniós alapjogok. Az európai alapjogok védelmének eszközei, a jogok szerkezetének és típusainak elemzése. c) Az előzetes döntéshozatali eljárás az Európai Bíróság előtt. Az Európai Bíróság joggyakorlatának részletes elemzése tekintettel az eljárás problémáira. Ennek során összefoglalás készült az eljárás szempontjából tagállami bíróságnak minősülő szervek jellegzetességeit, és ezt összevetettem a azon magyar szervek körével, melyek a jövőben előtte lévő ügyekben fordulhatnak előzetes döntést kezdeményezve az Európai Bírósághoz; a szükségesség feltételének új szempontból történő megközelítése, mely az előzetes döntés iránti előterjesztéshez kapcsolódó nélkülözhetetlen elem; annak áttekintése, hogy a magyar gyakorlatban mikor lesz kötelező ezt az eljárást igénybe venni; valamint átfogó elemzése annak a kérdésnek hogy a Bíróság által hozott előzetes döntéseket kötelező-e követniük a tagállami bíróságoknak. d) Uniós jogi igények érvényesítése tagállami bíróságokon. E témán belül került meghatározásra és összesítésre azon uniós jogból fakadó követelményeknek, melyek az ezen jogon alapuló igények érvényesítésénél alkalmazandóak a tagállamok bíróságai vagy egyéb szervei által; és egyben sor került a kérdés szempontjából alapvető két elvet: az egyenértékűség és az uniós jog hatékony érvényesülésének elvének részletes elemzésére.