Kutatási projekt

Az életképességet károsító anyagok hatásmechanizmusának tanulmányozása és a sejtek életképességét mérő új teszteljárások kidolgozása


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A sejtek életképességének tanulmányozása a mai sejtbiológia egyik legfontosabb területe. Mindez főleg abból a jelentős előretörésből fakad, amit az utóbbi évek során egyre finomodó teszteljárások indítottak el. Néhány évvel ezelőtt még csak azt tudtuk megállapítani, hogy az illető sejt él-e vagy sem, ma már ennél sokkal finomabb különbségek észlelésére is képesek vagyunk. Ezek közé tartozik, pl. annak a pontos megítélése, hogy a sejt milyen típusú sejthalál (apoptózis vagy nekrózis) milyen stádiumában van. Eredménynek tekintjük, hogy sikerült egy olyan komplex sejtélettani mérőszámot kifejlesztenünk, amely egyesíti a legfontosabb vitális paraméterek értékeit és egy skálán helyezi el az illető objektum életképességét a sejtek paramétereinek összegzése alapján. A mérőszámot ismert hatásmechanizmusú citotoxikus anyagok (parakvát, KCN, rotenon) által kiváltott celluláris válaszok kvantitatív értékelésével dolgoztuk ki és teszteltük. Úgy véljük, hogy ez a módszer alkalmas lehet ismeretlen hatásmódú anyagok citotoxicitásának számszerű jellemzésére is.