Kutatási projekt

Az Arktisz speciális nemzetközi jogi helyzete


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az Északi-sarkvidék, vagy görög eredetű neve alapján Arktisz, az Északi-sarkkörtől északra található kevés szárazföldi sávval, és néhány szigettel tarkított tengeri terület. A térséget hosszú évszázadokig vastag jégtakaró óvta az állami területszerzéstől, annak ellenére, hogy Európa hajós népei rendszeresen próbálták felfedezni az ismeretlen térséget, és a terület szárazföldjeit állami uralom alá vonni, és meg is tartani, amely a szárazföldet is borító jég, illetve a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt rendre kudarcba fulladt. Az értekezés célja az Arktisz nemzetközi jogi helyzetének tisztázása, az azzal kapcsolatos vitatott kérdések elemzése, a térségre vonatkozó jelenlegi parti állami szabályozás, illetőleg nemzetközi kooperáció áttekintése, kiértékelése, valamint ennek fényében a terület jövőbeni jogi helyzetének meghatározása volt. Ennek nyomán a magyar szakirodalom jó részében uralkodó azon nézetet igyekszik megcáfolni, amely szerint az Arktisz a szektorelmélet alapján öt parti állam – területe. Az értekezés azt a kérdéskört járja körbe, hogy vajon az Arktisz – elsősorban vízi – területére, ugyanazok a jogi szabályok vonatkoznak, mint a Föld bármely más részére, vagy az egyedülálló, különleges tulajdonságai speciális rendelkezések, netalántán új jogi kategóriák alkalmazását indokolják, hiszen a története jogi szempontból az általánostól való eltérésre, így jogi bizonytalanságok halmazára épül. Ennek fényében a disszertáció az Arktisz nemzetközi jogi státuszának tisztázását tűzi ki célul, és igyekszik összefoglalni az állami uralom arktiszi térhódításával kapcsolatos legfőbb kérdéseket, valamint az azokra adható nemzetközi jogi válaszokat. Az értekezés nyomán az alább feltett kérdésekre kerestem a választ. - Miért kell az Arktisszal foglalkozni? - A parti államok és az Arktisz: milyen jogcímek alapján uralható a terület? - Befolyásolja-e az Arktisz vízterületének jogi minősítését a különböző jégformációk jelenléte? Hogyan minősíthető nemzetközi jogi szempontból a jég? - Joghatóság az arktiszi vizeken: kié az Arktisz két fő útvonala? - Kit illet az Arktisz hatalmas kontinentális talapzata és annak kiaknázatlan kincsei? - Milyen jog szabályozza az Arktisz légi terét? - Létezik-e az Antarktisz-rezsimhez hasonlóan egy Arktisz-rezsim?