Kutatási projekt

Az ABCG2 transzporter szerepe a hámsejtek fényre adott stressz válaszában


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Fotobiológiai vizsgálatokat végzünk az ABCG2 xenobiotikum transzporterrel kapcsoltosan is. Ennek a molekulának a keratinociták fényre adott válaszában betöltött szerepére egy szisztematikus vizsgálatsorozat eredményei hívták fel a figyelmünket. ABC transzporter fehérjecsaládba tartozó xenobiotikum transzporterek fontos szerepet játszanak a határfelületek biokémiai védelmében. Az epidermisz a szervezet legkülső védelmi vonala, a xenobiotikum transzporterek bőrben betöltött funkcióiról kevés ismeret áll rendelkezésre. Kiindulási célunk a xenobiotikum transzporterek expressziójának vizsgálata volt in vitro keratinocita proliferációs/differenciációs modellekben. Eredményeink szerint az ABCC4 és ABCG2 transzporterek magas szintű kifejeződést mutattak proliferáló keratinocitákban, ezért immunhisztokémiai módszerrel tanulmányoztuk ezen transzporterek kifejeződését a keratinocita hiperproliferációval is járó pikkelysömörben. Pikelysömörös betegek léziós epidermiszében mindkét transzporter nagymértékű expressziója volt megfigyelhető, azonban az ABCC4 a bazális hiperproliferáló sejtekben, az ABCG2 szuprabazálisan, a differenciálódó keratinocitákban lokalizálódott. In vitro rendszerben az ABCC4 és az ABCG2 gének csendesítése valamint a transzporterek gátlószereivel való kezelés hatására nem tudtuk kimutatni a keratinociták viabilitásának csökkenését, ami arra utalhat, hogy az ABCC4 és ABCG2 fehérjék pikkelysömörös léziókban való magas szintű expressziója feltehetően nem a keratinocita proliferációval áll összefüggésben. Egészséges bőr ultraibolya fénnyel történő besugárzása az ABCG2 transzporter indukcióját váltotta ki a pikkelysömörös léziókban megfigyelt szuprabazális lokalizációval. Ultraibolya fénnyel besugarazott HaCaT keratinociták viabilitása jelentős csökkenést mutatott, ha az ABCG2 transzporter specifikus gátlószerével, a fumitremorgin-C analóg Ko-134-el kezeltük a sejteket. Ezek az eredményeink azt mutatják, hogy az ABCG2 transzporter fontos szerepet játszhat a keratinocita stresszválaszban. Az ABCG2 transzporter képes a fotodinámiás terápiában fényérzékenyítéshez használt porfirinek sejtből való kipumpálására. A porfirin előanyag delta-aminolevulinsav kezelés hatására jelentősen emelkedik a HaCaT keratinociták érzékenysége fotodinámiás kezelésre, amennyiben párhuzamosan Ko-134 gátlószerrel is kezeltüka sejteket. Az ABCG2 gátlásával tehát javítható a fotodinámiás terápia hatékonysága, amely egyre elterjedtebb különböző bőrbetegségek kezelésében. Ezeket a vizsgálatokat a SOLVO Biotechnológiai Zrt-vel együttműködésben végezzük.