Kutatási projekt

Aspergillus nidulans kromatinkapcsolt fehérjék kromatinműködésben betöltött szerepének felderítése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A H1 hiszton élettani szerepének felderítése A. nidulans-ban; a HmgB-A és HmgB-B HMG box kromatin-kapcsolt fehérjék élettani szerepének felderítése A. nidulans-ban. Az LSD1 hiszton demetiláz dinamikus kromatinszerveződésben, génműködés szabályozásban betöltött élettani szerepének vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben; az AnLsd1 tartalmú kromatin-kapcsolt fehérjekomplexek azonosítása; az AnLsd1 fehérje HMG box doménje szerepének meghatározása.