Kutatási projekt

Antropogén talajok kutatása


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A módosult városi talajhasználat jellemzése érdekében elkerülhetetlen ezen talajok leírása, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, módosult funkcióinak felmérése, hiszen a megszerzett információk hasznos alapot nyújthatnak a jövőbeni városi talajfejlődés és átalakulás nyomon követésére, a városi talajok javítására és védelmére. Ezen módosult talajok különlegességét részben keletkezésük sajátosságai adják, hiszen kialakulásuk a természetes területekre nem jellemző, sajátos körülmények között megy végbe. Ugyanez mondható el az ilyen talajok fizikai, kémiai, biológiai összetételéről, amelyek a városspecifikus antropogén tevékenységek hatására sajátos városi talajmintázatot mutatnak. Így a városi talajok kutatását feloszthatjuk két ágra, melyek kölcsönösen kiegészítik egymást: Az egyik ág a városi talajok genetikáját vizsgálja, a másik pedig olyan - a városi talajokra ható - szennyeződéseket, illetve káros hatásokat kutat, melyek negatív következménnyel lehetnek az életminőségre.