Kutatási projekt

Alföldi gyeptársulások határainak szerkezete és kapcsolata edafikus háttértényezőkkel


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A vizsgálatok alapján a határ szélességét döntően az abiotikus háttérparaméterek meredeksége befolyásolja a szomszédos társulásfoltok határán. A határ éles, ha a legtöbb edafikus háttérparaméter meredeksége együttesen nagy a szomszédos foltok határán. Ha a térszíni gradiens meredek, de a paraméterek meredeksége viszonylag kicsi, az a határzóna kialakulását eredményezheti. Olyan vegetációban, ahol a háttérparaméterek folyamatos változása miatt a társulások határán folyamatos a fajcsere, és nem alakul ki éles határ, nagyon nehéz a terepi vizsgálatnál megállapítani a határvonalat vagy határzónát. Ezekben az esetekben lehet hasznos az alkalmazott objektív módszer a határok megállapítására. Éles, keskeny határvonal esetén a határ jelentős szezonális elmozdulását egyik vagy másik társulásfolt felé nem tapasztaltam a vizsgálat idejének rövidsége miatt, a határzóna szélessége ellenben mutatott változásokat. Gyakorlati alkalmazás: új ismereteket szolgáltathat a monitoring tevékenységhez és feltárja egy korszerű numerikus módszer alkalmazhatóságát gyeptársulások finomléptékű vizsgálatánál. A határzónák ismételt szezonális vizsgálatával a klímaváltozásra adott vegetációs válaszok is felderíthetők lehetnek majd a későbbiek során.