Kutatási projekt

Agroökológiai potenciál és tájváltozás kapcsolatának elemzése a Balaton-vízgyűjtőjén


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A Balaton-vízgyűjtőterületén egy FIR alapú tájtörténeti adatbázist építettünk fel. A Földrajzi Információs Rendszer (FIR) egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a területhasználatra vonatkozó történeti statisztikai adatsorokat, illetve tematikus (földtani, talajtani, vízrajzi, területhasználat stb.) térképeket egységes adatbázisban kezeljük, és az egyes adatokat csoportosítottuk, közöttük összefüggés-vizsgálatokat végezzünk. A létrehozott adatbázis révén egzakt, számszerűsíthető képet kaphattunk a területhasználat (felszínborítás) változása, és a terület természeti (talajtani) adottságai közti kapcsolatról. Emellett fontos kérdés a gyakorlati célú, tájvédelmi jellegű alkalmazások szempontjából a végbement területhasználat, (felszínborítás) változások természeti (talajtani) alapjainak, illetve talajerózióra gyakorolt hatásainak feltárása.