Kutatási projekt

A véleményszabadság büntetőjogi korlátai


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A rendszerváltást követően a véleményszabadság mint első generációs alapjog szükséges felértékelődésével, az ezredfordulót követően pedig túlértékelődésével szembesült a jogászi szakma (és a jogkereső állampolgár). Az alkotmánybíróság releváns határozatainak és a bírói gyakorlatnak különös egymásra hatása révén teljesen felborult a véleményszabadság büntetőjogi korlátait képező törvényi tényállások dogmatikája. A kutatás célja e kedvezőtlen folyamat okainak feltárása és bemutatása, illetve lehetséges megoldások keresése. Célkitűzés továbbá az alkotmányjogi panasz bevezetése következményeinek vizsgálata ezen a területen, különös tekintettel az Alkotmánybíróság első releváns határozataira. A projekt részeként önálló kutatási témát képez továbbá a büntetőjogi személyiségvédelem vizsgálata, mind alkotmányjogi, mind magánjogi környezetével összevetve.

Az eredményeket a jogalkotás, a rendes és az alkotmánybírói gyakorlat is hasznosíthatja.