Kutatási projekt

A táj szerkezetének hatása különböző ökológiai közösségek összetételére, szerkezetére, stabilitására


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

(1) Az egyes közösségtípusok diverzitás között az esetek alig 26 %-ában találtunk korrelációt. (2) A tiszamenti tájak egyes közösségek általi „leképezésének” érzékenységét a tájakat alkotó élőhelyek lokális közösségei közötti hasonlóság elemzésével fejeztük ki és véletlen referenciával, mint kontrollal való összehasonlításban teszteltük. A vizsgálat alapján egy, a vegetációtól és poloskáktól (legérzékenyebb indikátorok) a holyvákig és lemezescsápúakig (legkevésbé érzékeny indikátorok) indikációs érzékenységi sort állapítottunk meg. (3) A közösségek indikációs sajátosságaiban mindössze 40%-ban tapasztaltunk korrelációt, ez és a diverzitások kismértékű korrelációja jelzi, hogy önmagában egyik csoport sem használható fel „umbrella group”-két, egy-egy monitorozási program során a komplex, több csoportra kiterjedő eljárást kell alkalmazni. (4) A tiszamenti tájak nagyfokú komplexitását jelzik a tájökológiai szintre kidolgozott diverzitási metrikák (béta-diverzitás) viszonylag nagy értékei. A táji mintázat veszélyeztetettsége (invazív fajok előretörése, szennyezés, legelők, rétek felhagyása) ezt az értékes diverzitást csökkenti.