Kutatási projekt

A sztómaműködés szabályozása a növényi immunválasz során


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Korábbi eredményeinkre támaszkodva feltételezzük, hogy az alkalmazandó MAMP és DAMP vegyületek a zárósejtek nitrogén-monoxid szintézisét indukálva, a fotoszintetikus lineáris elektrontranszportot gátolják. Mivel a sztómákat virulencia faktorok, a patogének behatolását elősegítve újra nyitni képesek, a zárósejtek általános és specifikus rezisztencia jelátvitelének összefüggéseit ugyancsak megvizsgáljuk. A jelátviteli sor reaktív oxigén származékait fluoreszcens jelölőkkel, konfokális lézer-szkenning mikroszkópiával azonosítjuk a receptor és jelátvitelben mutáns Arabidopsis növények zárósejtjeiben. A zárósejtek fotoszintézisét mikroszkópos impulzus amplitúdó modulált (Microscopy-PAM) klorofill fluorométerrel mérjük, a membrántranszport vizsgálatához pedig a patch clamp technika whole-cell elrendezését használjuk.