Kutatási projekt

A szerződések létrejövetele, érvénytelensége


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az akarati tényező milyen szerepet tölt be a szerződés létrejövetele kapcsán. A szerződés létrejövetelét hogyan érinti, illetve mely esetekben kapcsolódik az érvénytelenség, mint jogkövetkezmény a szerződés létrejöttéhez. A gyengébb fél védelmének kérdései milyen vonatkozásokban merülhetnek fel, ezt a mai jogi szabályozás milyen mértékig rendezi. Megfelelőek-e a hazai és a nemzetközi rendelkezések a gy3engébb fél védelmének biztosítására.