Kutatási projekt

A szervezeti információ-és tudásmenedzsment néhány új és újonnan azonosított szerepköréről


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az ezredforduló óta a tudás-domain szakosított szereplői, specialistái iránti igény rohamos növekedésnek indult. Nemcsak az ún. tudásvállalatoknál (ahol a nyersanyag és a termék is tudásjószág), a tudás-intenzív-vállalatoknál (ahol a termék-előállítás értékláncában a tudásfolyamatok fokozatosan növelik arányukat a fizikai/mechanikus folyamatokhoz képest), hanem minden olyan vállalatnál és nagy szervezetnél, ahol a versenyképesség ill. a piaci részesedés megőrzéséhez vagy növeléséhez technológiai vagy társadalmi innovációra, adaptációra, kreativitásra van szükség.

Az ehhez szükséges folyamatok, kompetenciák és beavatkozások jellemzően jól azonosított szakértelmek, szerepkörök (olykor egyenesen: szakmák) formáját öltik. Már jó ideje ismert, bevezetett, elemzett (CKO, coach, PKM specialista), régóta létező, de csak újabban azonosított (információs angyalok), és éppen megszülető (információlogisztikus, tehetség-tanácsadó, adatgazdász) „tudásszereplőket” teszünk nagyító alá. Áttekintésük tanulságait össze kívánjuk kapcsolni avval a diskurzussal, amely a tudás-erősítés és a tudásegyenetlenség-csökkentés funkcióját és helyét keresi a jelen és jövő vállalatainak életében. 

REFERENCIÁK

Az információlogisztikus szakirányú továbbképzés két féléves programjának koncepciója és teljes tárgykínálata elkészült.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

Nagy-és közepes méretű vállalatoknál, nagy szervezeteknél pilot jelleggel segítjük az információ-és tudásigény feltérképezését és az igény kielégítését segítő szakértelmek azonosítását.