Kutatási projekt

A pikkelysömörre való hajlam kialakulásában szerepet játszó PRINS nem-kódoló RNS vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Kutatócsoportunk a közelmúltban azonosított egy nem-kódoló RNS-t, amely eredményeink szerint szerepet játszik a pikkelysömörre való hajlam és a sejtek stressz válaszának kialakításában. Jelenleg folyó kutatásaink ennek a nem-kódoló RNS-nek a funkcionális vizsgálatát célozzák.

Eredményink szerint a PRINS nem kódoló RNS szabályozza a G1P3 anti-apoptotikus hatású fehérje kifejeződését hámsejtekben. A PRINS gén siRNS mediált csendesítése a sejtek morfológiájának megváltozásához vezetett, valamint egy cDNS chip vizsgálat eredményei szerint számos gén expressziójának megváltozását is okozza. Ezek egyike a G1P3 gén, amely interferon indukálható és tumoros sejtekben antiapoptotikus tulajdonságokkal bír. Azt találtuk, hogy a G1P3 gén a pikkelysömörös tünetes epidermiszben négyszázszor magasabb szinten fejeződik ki, mint az egészséges bőrben, és expressziója a tünetmentes epidermiszben is emelkedettnek bizonyult. In vitro kísérleteink eredményei szerint a G1P3 gén és fehérje a proliferáló hámsejtekben fejeződik ki a legmagasabb szinten, és a gén siRNS mediált csendesítése a sejtek apoptózis indukcióját okozta. Adataink arra utalnak, hogy a G1P3 fehérje gátolja a spontán keratinocita apoptózist, tehát magas szintű kifejeződése hozzájárul a pikkelysömörös léziókban tapasztalható keratinocita hiperproliferáció kialakulásához. Feltételezzük, hogy a a PRINS nem kódoló RNS pikkelysömörben tapasztalt deregulált expressziója a G1P3 fehérje szabályozásán keresztül vezet a spontán keratinocita apoptózis gátlásához, a hiperproliferációhoz és a pikkelysömörös tünetek kialakulásához

A PRINS nem kódoló RNS celluláris funkcióinak felfedésére in vitro kötési esszét végeztünk hámsejtek fehérje kivonatával, egy speciális ribonukloprotein azonosító kit felhasználásával. A vizsgálatainkhoz azt a 39mer szekvenciát használtuk fel, amely hatásosnak bizonyult a PRINS gén specifikus csendesítésére. HaCaT sejt lizátumból sikeresen azonosítottunk egy fehérjét, a nukleofozmint, amely fizikailag kötődik a PRINS RNS molekulához. A nukleofozmin egy magvacskában kifejeződő foszfoprotein, amely folyamatosan közlekedik a magvacska és a magplazma között. Immunhisztokémiai vizsgálataink eredményei szerint a nukleofozmin a pikkelysömörös epidermisz bazális keratinocitáiban fejeződik ki a legmagasabb szinten, ott, ahol a sejtosztódás mértéke a legmagasabb. Kísérleti eredményeink arra utalnak, hogy a PRINS nem-kódoló RNS a nukleofozminnak fizikai kölcsönhatásban része lehet egy ribonukleoprotein komplexnek, amely szerepet játszik a sejtek stressz válaszában és a pikkelysömör pathogenezisében.

A közeljövőben tervezzük a PRINS nem kódoló RNS in situ detektálásánek optimalizálását, majd vizsgálatát különböző malignus, benignus és gyulladásos bőrgyógyászati kórképekben. Ezt a munkát Dr. Sonkoly Enikő és Dr. Pivarcsi Andor kollégákkal (Karolinska Institut, Stockholm, Svédország) együttműködésben fogjuk végrehajtani.