Kutatási projekt

A pikkelysömör kialakulására hajlamosító génhálózatok azonosítása és jellemzése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A pikkelysömörös betegek egészséges bőre speciális, veleszületett sajátságokkal rendelkezik, melynek eredményeképpen különféle külső környezeti hatásokra a jellegzetes tünetegyüttes kialakulása figyelhető meg.

Munkacsoportunk célja ezért olyan gének és fehérje termékek azonosítása, melyek eltérő kifejeződést mutatnak a pikkelysömörös egyének tünetmentes bőrmintáiban az egészséges egyének bőréhez viszonyítva. Ezen gének ismeretében különféle szabályozó hálózatok kialakítását, vizsgálatát, és részletes jellemzését is végezzük, melyek a fenti eltérések kialakulását eredményezik. Munkánk során ezért cDNS chip vizsgálatokat végeztünk, melynek során 4 egészséges és 4 pikkelysömörös egyén tünetmentes bőrmintáinak felhasználásával in vitro organotipikus kultúrákat hoztunk létre. Ezek mindegyikét kétfelé osztottuk, és az egyik felet T-sejt limfokinek keverékével kezeltük, majd a kezelt és kezeletlen minták génexpressziós mintázatát összehasonlítottuk. 57 már ismert funkcióval rendelkező gént, illetve 11 még részletesen nem jellemzett transzkriptumot azonosítottunk, melyek eltérő kifejeződés változást mutattak a T-sejt limfokinek hatására az egészséges, és a pikkelysömörös tünetmentes mintákban. Az ismert funkciójú gének közül 11 igazoltan szerepet játszik a pikkelysömör patogenezisében, mely eredmény arra utal, hogy a vizsgálati módszerünk valóban képes a tünetek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására. Különféle szoftverekkel, publikus adatbázisok felhasználásával végzett adatbányászat eredményei arra utalnak, hogy az általunk azonosított gének különböző celluláris folyamatokban vesznek részt: mint például a sejtek morfológiájának, fejlődésének, valamint a sejthalál folyamatainak a szabályozásában. Emellett jelentős funkcióval rendelkeznek kismolekulák, valamint lipidek metabolizmusában.

Eredményeink alapját képezhetik olyan új, terápiás eljárások kifejlesztésének, melyek a jelenleg rendelkezésre álló, zömében a meglevő tünetek kezelésére irányuló eljárásokkal szemben a pikkelysömör kialakulását gátolják.