Kutatási projekt

A nemzetközi jog forrásai


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás másik iránya, a nemzetközi szerződések beiktatása, kihirdetése a magyar jogrendszerben, mely mindig számos problémát vetett fel. Ezek közé sorolható a nemzetközi szerződés, és a kihirdetéséről szóló jogszabály időbeli hatályának koordinálása (pl. egyszerre lépjenek hatályba); multilaterális szerződéseknél a részes felek körének követése; a ki nem hirdetett vagy közzé nem tett nemzetközi szerződések helyzete, stb. A kutatás célja e nehézségek feltérképezése és megoldási javaslatok kidolgozása. A témán belül a nemzetközi soft law jelenségét is kutatják. A soft law fogalom tartalma önmagában is meghatározatlan, és dogmatikai értelemben aligha védhető a nemzetközi jog összefüggéseiben. Azt kívánják alátámasztani, hogy homályos, felesleges és megalapozatlan fogalomként a nemzetközi jogban nem indokolt a használata.