Kutatási projekt

A molekuláris hasonlóság elektronszerkezeti alapjainak vizsgálata a 2-elektron sűrűségmátrix időbeli változása alapján


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A munka célja a molekuláris hasonlóság vizsgálatának kiterjesztése a statikus állapotról a dinamikus állapotra a 2-elektron sűrűségmátrix időbeli változása alapján. Ez lehetőséget ad a hasonló szerkezetű és a hasonlóan reagáló kvantumrendszerek kiválasztására, a hasonlóság általánosított értelmezésével.